2012

Steffen Zillig

King of Pop, offline

Steffen Zillig
King of Pop, offline, 2012
From Pessimismus Organisieren
DVD, flat screen,
Collection Fotomuseum Winterthur
2013-007-001

© Steffen Zillig

b. 1981, (Mannheim, DE), lives and works in Hamburg, DE