Plat(t)form 2019 | Fotomuseum Winterthur

Sheung Yiu

*1991, Hong Kong/CN, lebt und arbeitet in Helsinki

Sheung Yiu, Throw Study/ To be Titled, 2017, aus der Serie Simulation Hypothesis Sheung Yiu
Sheung Yiu, Photo object #1, 2017, aus der Serie Simulation Hypothesis Sheung Yiu
Sheung Yiu, Photo object #1, 2017, aus der Serie Simulation Hypothesis Sheung Yiu
Sheung Yiu, Reaction Time Experiment/ To be Titled, 2016, aus der Serie Simulation Hypothesis Sheung Yiu
Sheung Yiu, Result/ To be Titled, 2016, aus der Serie Simulation Hypothesis Sheung Yiu