1971

Nobuyoshi Araki

Ohne Titel

Nobuyoshi Araki
Ohne Titel, 1971-1991
Aus Akt Tokyo 1971-1991
Silbergelatine-Abzug, 39 x 28 cm
Sammlung Fotomuseum Winterthur, Schenkung Andreas Reinhart
1996-001-084

© Nobuyoshi Araki

*1940 (Tokio, JP), lebt und arbeitet in Tokio, JP
.